Thông tin tài khoản ngân hàng

Tên Ngân hàng Chi nhánh Số Tài khoản Chủ Tài khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

logo vietcombank

Hà Nội 0021000403458 Ngụy Thế Phương

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam- Techcombank

logo techcombank

Hà Nội 14025020428010 Ngụy Thế Phương